szwecja-cz-1Gdy słońce na dalekiej północy nie chowa się za horyzontem nawet na chwilę Szwedzi celebrują, świętują przesilenia letniego Mitsommar. W kraju, gdzie zimy są długie i ciemne ma ono szczególne znaczenie. Mieszkańcy Skandynawii przez całą noc ucztują i tańczą wzorem przodków, dla których najdłuższy dzień w roku był świętem witalności i płodności. Szwecja jest największym krajem półwyspu skandynawskiego. Zajmuje terytorium przekraczające powierzchnie Niemiec i Austrii razem wziętych.

Gęstość zaludnienia jest jednak wielokroć mniejsza przy 9 milionach mieszkańców. Na kilometr kwadratowy przypada zaledwie dwadzieścia osób. Ponad połowę obszaru Szwecji zajmują gęste lasy, łatwiej w nich o spotkanie z niedźwiedziem lub łosiem niż z człowiekiem. Na długim pasie lądu, na którym znajduje się Szwecja posianych jest ponad sto tysięcy dużych i małych jezior. Różnorodne krajobrazy obramowuje linia brzegowa ciągnąca się na długości ponad trzech tysięcy kilometrów. Wzdłuż wybrzeża rozrzuconych jest ponad 50 tysięcy wysepek. Oczywiście Szwecja to nie tylko dzika przyroda.