kosciol-sw-katarzyny-dei-funariNa początku XIII wieku w dawnym cyrku Fiamińskim (Castrum Aureuni), był zbudowany mały kościółek ś. Róży, a w XV w.obok zbudowano drugi pod wezwaniem św. Katarzyny P. i M., dla sąsiedztwa z tamtym zwany Domina Rosa. W r. 1564 przebudowano go, a dla sąsiedztwa z powroźnikami (funari), kręcącymi od niepamiętnych czasów sznury w ruinach cyrkowych, nazwano go S. Catarina de Funari. S. Ignacy Loj. założył tu przy nim rodzaj szkoły dla młodych dziewcząt.

Kościół ten budował Jakub della Porta,a fronton, w którym widać dwie piękne kolumny z marmuru paonazzetto uważają za jedną z najlepszych jego prac. Na prawo od wielkich drzwi: 1. W ołtarzu obraz ś. Małgorzaty, malował Massari z obrazu Han. Caraccio, który powyżej wymalował własną ręką ukoronowanie N. Maryi Panny. 2. Chrystus Pan umarły i inne rysunki są ze szkoły Muziana; pilastry malował Zuccari. 3. Wniebowzięcie, malował Sc. Pulzone Gaetano. W wielkim ołtarzu: Męczeństwo św. Katarzyny, malował L. Agresti da Forli. Freski W chórze robił Pryd. Zuccari i R. da Reggio. Na lewo: 1. Ołtarz ś. Jana Chrz. i wszystkie inne malowania mają być Marc. Venusti. 2. Malowania Rąffaellino da Siena. 3. Zwiastowanie, malował Hier Nanni Romano.