kosciol-sw-ludwikaPiękny ten kościół zbudowano dla Francuzów kosztem Katarzyny Medicis i ukończony w r. 1589 poświęcono ś. Dionizerau i ś. Ludwikowi królowi. Fasada zrobiona z trawertynu, wedle rysunku J. della Porta ma dwa porządki, dorycka i joński; figury w późniejszych czasach postawione, rzeźbił francuz Lestache. Troje drzwi prowadzi do trzech naw kościoła, utworzonych przez filary. Kaplice po prawej stronie: 1 Chrzcielnica, obraz Naldiniego.

Na przeciwko tej kaplicy jest pomnik w kształcie piramidy, postawiony żołnierzom i oficerom francuskim, zabitym przy zdobywaniu Rzymu w r. 1849. 2. Kaplica ś. Cecyli, obraz tej świętej zrobiony przez Guido Reniego, jest słynną kopią słynniejszego jeszcze obrazu, będącego w Pinakotece Bonońskiej, malowanego przez Rafaela. Prześliczne freski po bocznych ścianach przedstawiające sceny z życia ś. Cecylii, malował Dominichino. Śmierć jej jest uważaną za arcydzieło rysunkowe, a głowa świętej jest niewypowiedzianie piękną. 3-cia ś. Joanny de Valois, obraz malował Stefan Parrocel. 4. Ś. Dionizego, obraz malował Le Comte; freski po prawej stronie robił Sieciolanie da Sermoneta, po lewej na suficie robił Pellegrino.