kosciol-sw-krzyza-jerozolimskiego3. Ołtarz ś. Tomasza, obraz malował Passeri. Obok tego ołtarza jest wejście do kaplicy ś. Heleny. Na ołtarzu głównym ś. Heleny cesarzowej, tylko sam papież i kardynał, mający tytuł tej bazyliki, mogą mieć mszę świętą. Dwa inne ołtarzyki są poświęcone męce Zbawiciela. Napis umieszczony na drzwiach z żelaznej kraty objaśnia, że pod tą kaplicą jest ziemia z Kalwarii Jerozolimskiej sprowadzona przez ś. Helenę cesarzową.

Na sklepieniu są tutaj mozaiki z XVI wieku, przypisywane Peruzziemu. Kobietom wolno tylko raz w rok wchodzić do tej kaplicy. W tym podziemiu, w kaplicy ś. Grzegorza, zaraz przy drzwiach, na marmurowej płycie jest napis poświęcony pamięci Bernarda Bogdanowicza, polaka, zakonnika Cystersa, który ozdobny nauką, wiarą i pokorą, mając, lat 72, umarł tutaj dnia 23 Listop. 1722 r. W kościele jest drugi pomnik, który Chryzostom herbu Wierzbno Pawłowski, opat Koronowski, zmarły w Rzymie jako generał Cystersów, przyjacielowi swemu Filibertowi Quarre, zmarłemu w r. 1739, opatowi Cystersów postawił. Sam zaś Pawłowski nie ma pomnika.