kosciol-sw-krzyza-jerozolimskiegoDwa ciernie z korony cierniowej: są one długie, cienkie i ostre. Palec, który ś. Tomasz kładł do otwartego boku Chrystusa. Napis, jaki był umieszczony na krzyżu na Kalwarii. Relikwie te pokazują: w czwartą niedzielę postu, w Wielki Czwartek i 3go Maja z dwóch balkonów umieszczonych w prezbiterium a zrobionych z bardzo kosztownych i rozmaitych marmurów. Oprócz tego można |e zawsze widzieć, uzyskawszy na to piśmienne pozwolenie od kardynała, „mającego tytuł tej bazyliki, lub w jego nieobecności od kardynała protektora.

Dla pań potrzeba pozwolenia od Ojca św., które się otrzymuje za pośrednictwem kardynała sekretarza Memoriałów; a to dla tego, że potrzeba przechodzić przez klauzurę klasztorną Cystersów, którzy przy tej bazylice mają swój klasztor. Tutaj można dostać fac simile gwoździa i napisu nad krzyżem. W kościele są ołtarze, nawa boczna prawa: 1. Ołtarz ś. Cezarego. 2. Ołtarz ś. Bernarda, kopia Maratta. 3. Ołtarz ś. Roberta, obraz malował Vanni. Nawa boczna lewa: 1. Ołtarz ś. Sylwestra, obraz malował Garzi. 2. Ołlarz ś. Krzyża.