kosciol-sw-kosmyJest to bardzo stary kościół: w dawnych wiekach było tu opactwo benedyktyńskie, a w r. 1243 objęły je zakonnice Klaryski. Syxtus IV w r. 1475 na nowo odbudował tak kościół jak i klasztor. W wielkim ołtarzu jest starożytny obraz N. Maryi P., który tu był przeniesiony ze starej bazyliki Watykańskiej. Po lewej stronie tego ołtarza są freski przedstawiające N. Maryę P. a obok Najś. Franciszka i ś. Klarę; malował je Pinturicchio. W jednej z bocznych kaplic są prześliczne starożytne płaskorzeźby, przeniesione z kaplicy Cibo z kościoła S. Maria del Popolo. W ołtarzu są ciała ś. Fortunaty i ś. Sewery. W dziedzińcu przed kościołem jest piękna fontanna w kształcie owalnej konchy z granitu, zbudowana w r. 1731.

Kościół świętego Krzyża i świętego Bonawentury

Przy tym kościółku była najpierwsza siedziba Kapucynów, dopiero Urban VIII zbudowawszy im kościół i klasztor na pizza Barberini, tam ich przeniósł, a kościół ten w r. 1631 oddał mieszkańcom Lukki, i dla tego zwano go della nazione Lucchese; a ci do pierwotnej jego nazwy św. Bonawentury, dodali drugą św. Krzyża; albowiem ozdobili go kopią sławnego obrazu zwanego Volło santo di Lucca, jaki się znajduje w kościele katedralnym w Luce. Obraz ten malowany na drzewie, od jedenastu wieków w wielkim będący poszanowaniu w Luce, tutaj jako fresk umieszczony jest nad wielkim ołtarzem. W tym kościele jest kilka ładnych obrazów, szczególniej kaplica bł. Zity. Bogata w marmury. Obrazy ś. Hieronima i ś. Franciszka malował Dominichino.