kosciol-sw-klaudiuszaZgromadzenie obecnie liczy do 80 osób pracujących w Bułgarii, Włoszech, Paryżu i Ameryce. Przed rokiem 1860 przybyła do Rzymu świątobliwa pani Marya Józefa Karska, z myślą założenia zgromadzenia żeńskiego, którego celem byłoby wychowywanie panienek w duchu chrześcijańskim.

Zbadawszy wolę Bożą pod tym względem i otrzymawszy błogosławieństwo Ojca ś założono Zgromadzenie Niepokalanego Poczęcia N. M. P., które obecnie ma dwa domy wychowawcze, w Jazłowcu i w Jarosławiu. Założycielka umarła w r. 1860., pogrzebana w tym kościele, ma pomnik który powyżej przytoczyliśmy. Wzdłuż kościoła ś. Klaudiusza, biegnie ulica Via del Pozzetto. Przy niej pod l. 114 na pierwszym piętrze mieszkał w czasie swego pobytu w Rzymie Adam Mickiewicz. Na fasadzie tego domu umieszczono piękną płaskorzeźbę dłuta Wiktora Brodzkiego, Polaka w Rzymie zamieszkałego, przedstawiającą profil wielkiego wieszcza. Pod spodem jest napis objaśniający co znaczy umieszczenie tutaj tej płaskorzeźby, i że to uczyniono 29 Marca 1877 r.