kosciol-nmp-in-ara-coeli6) Kaplica Wniebowzięcia, kopia obrazu Muziana, oryginał w kościele N. Maria-in-Vallicella 7) Kaplica św. Michała, pomnik J. Crivelli, zrobiony przez Donatellego. 8) Kaplica ś. Małgorzaty z Kortony a w niej przewyborne malowania Benejialego. 9) Kaplica X. Maryi P. Loretańskiej. 10) Za kaplicą ś. Heleny, kaplica św. Grzegorza. Obok tego kościoła jest klasztor Obserwantów, czyli naszych Bernardynów i tutaj mieszka ich generał. Klasztor ten wybudował Paweł III. papież, a Syxtus V oddał Obserwantom.

W r. 1866 dnia 25 grudnia umarł tutaj O. Władysław Druktein, rodem z Litwy; znaczny czas był zakonnikiem w ojczystych stronach, potem wyszedł zagranicę; długie lata mieszkał po różnych klasztorach swego zakonu we Włoszech, a ostatecznie tutaj umarł. Przy jego trumnie działy się różne cuda. Cały Rzym jak na pożar biegł, wołając jedni do drugich: In Santo Polacco e morto. 7 dni trzymano go w kościele, potem spisawszy stosowne protokoły, pochowano go z rozkazu Piusa IX w metalowej trumnie w grobie przy Wielkim ołtarzu. W klasztorze znajdują się po ścianach różne malowania brata Umilę da Foligno. Kościół jest tytułem kardynalskim, obecnie posiada go kardynał Ledóchowski arcybiskup Gnieźnieński i Poznański.