kosciol-nmp-dell-animaOkoło r. 1400 niejaki Piotr, Flamandczyk, zbudował ten kościół wraz z hospicjum dla Niemców. Fasadę robił Giidiano da Sangallo. Wnętrze rozdzielone na trzy nawy jednakowej wysokości a w bocznych nawach kaplice płytkie i tak samo wysokie jak i nawy. Chociaż to nie jest gotycka budowa, jednak wspaniale się przedstawia. Ołtarze po prawej stronie: 1. ś. Benona, obraz malował Kar. Saraceni z Wenecji. 2. Święta Rodzina, malował Jacek Gemignani.

Tutaj jest grobowiec kardynała Jana Slusio, słynnego literata z XVI w., biust jego robił Herkules Ferrata. 3. P. Jezus na Krzyżu, freski malował Sermoneta. 4. Pieta, czyli ciało Zbawiciela zdjęte z krzyża i złożone na kolanach Najś. Maryi P., niezła kopia tej, która zrobił Michał Anioł. W głównym ołtarzu N. Marya P. i kilku świętych, obraz malował Gildio Romano. W prezbiterium po stronie lekcyj jest grobowiec Adriana VI pap., holendra (1522—1523). Figura alabastrowa przedstawia papieża w postawie leżącej, powyżej N. Marya P. z Dzieciątkiem, ś. Piotr i ś. Paweł; na płaskorzeźbie wjazd do Rzymu; cztery figury w niszach wyobrażają: Wstrzemięźliwość, Roztropność, Umiarkowanie i Sprawiedliwość.