Rzymskie kościoły - Archiwum

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Aquiro

Anastazy papież w r. 400 na ruinach starożytnej świątyni, zbudował kościół nazwany in eguirio (eguiria znaczyło końskie gonitwy na polu Marsowym) gdyż tu właśnie w sąsiedztwie miały się kiedyś odbywać. Z tego in eguirio zrobiło się z czasem In Aguiro. W roku 1590 kościół ten był przerobiony wedle rysunków Fr. da Volterra. Fasadę z dwoma [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Ara-Coeli cz. 3

6) Kaplica Wniebowzięcia, kopia obrazu Muziana, oryginał w kościele N. Maria-in-Vallicella 7) Kaplica św. Michała, pomnik J. Crivelli, zrobiony przez Donatellego. 8) Kaplica ś. Małgorzaty z Kortony a w niej przewyborne malowania Benejialego. 9) Kaplica X. Maryi P. Loretańskiej. 10) Za kaplicą ś. Heleny, kaplica św. Grzegorza. Obok tego kościoła jest klasztor Obserwantów, czyli naszych [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Ara-Coeli cz. 2

4) Kaplica P. Jezusa, posadzka mozaikowa. 5) Kaplica ś. Mateusza, obraz robił Muziano. 6) Kaplica ś. Piotra z Alkantary, rzeźby są Michała Maille. 7) Kaplica ś. Diego, (w klasztorze jest cela w której mieszkał). Za tą kaplicą jest sień prowadząca na drugą stronę góry Kapitolu, w tej sieni pomnik jenerała Salazzo. 8) Kaplica św. Paschalisa [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny in Ara-Coeli

Na Górze kapitolińskiej, najsławniejszej w dziejach ludzkich, w północno – wschodniej stronie jest kościół zwany s. Maria in Ara Coeli. Na tym miejscu stał kiedyś zamek warowny (Arx). Na tym pagórku stała także świątynia Jowisza zwanego kapitolińskim, a w niej August cesarz jak to pisze Suidas i Xiceforus, miał się radzić wyroczni Apollina kto po [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny na Awentynie

Niewiadomy jest rok założenia tego kościoła. W r. 1765 kardynał Rezzonico odnowił go według rysunków Piranesiego. Słynny ten rytownik szczególniej pod względem perspektywy z jaką robił miedzioryty starożytności rzymskich, ma tu swój grobowiec bardzo ceniony, zrobiony przez Józefa Angelini rzymianina. Oryginalne jego blachy ryte przechowują się w tak zwanej Calcografia Camerale. Jest tu także grobowiec [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny dell Anima cz. 2

Pomnik ten wedle rysunku Baltazara Pernzz i zrobił Michał Anioł z Sieny. Po stronie Ewangelii pomnik księcia Karola Fryderyka de Cleves, robili go Egidyusz de Riciere flamandczyk i Mikołaj d’ Arras. Płaskorzeźba umieszczona w korytarzyku wiodącym do zakrystji, a która kiedyś stanowiła całość z tym pomnikiem, przedstawia tę scenę, gdy Grzegoż XIII w r. 1575 [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół Najświętszej Maryi Panny dell Anima

Około r. 1400 niejaki Piotr, Flamandczyk, zbudował ten kościół wraz z hospicjum dla Niemców. Fasadę robił Giidiano da Sangallo. Wnętrze rozdzielone na trzy nawy jednakowej wysokości a w bocznych nawach kaplice płytkie i tak samo wysokie jak i nawy. Chociaż to nie jest gotycka budowa, jednak wspaniale się przedstawia. Ołtarze po prawej stronie: 1. ś. [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół świętego Ludwika cz. 2

5. P. Jezusa Ukrzyżowanego, jest tu pomnik słynnego Seroux Agincourt, autora historii sztuki od IV-go do XVI wieku. W Wielkim ołtarzu jest obraz Wniebowzięcia N. M. P., jedna z najlepszych prac Pr. da Ponte zwanego Bassanot Kaplice po lewej stronie: 1. Ś. Mateusza, obrazy malował Cararaggio; prorocy i sufit są pędzla dArpino. 2. Pokłon trzech [&hellip

Czytaj dalej...

Kościół świętego Ludwika

Piękny ten kościół zbudowano dla Francuzów kosztem Katarzyny Medicis i ukończony w r. 1589 poświęcono ś. Dionizerau i ś. Ludwikowi królowi. Fasada zrobiona z trawertynu, wedle rysunku J. della Porta ma dwa porządki, dorycka i joński; figury w późniejszych czasach postawione, rzeźbił francuz Lestache. Troje drzwi prowadzi do trzech naw kościoła, utworzonych przez filary. Kaplice [&hellip

Czytaj dalej...