bazylika-jana-lateranskiegoPo za kaplicą Najświętszego Sakramentu jest tak zwane Oaustriim, budowla bardzo piękna i wspaniała z XII lub XIII wieku. W środku jest duży dziedziniec czworokątny, otoczony przysionkami podtrzymywanymi na małych kolumnach bogato ozdobionych delikatnymi mozaikami, a na główki ich prawie się wszystkie różnią rysunkiem. W Claustrum znajduje się wiele relikwii, o których autentyczności ś. kongregacja nic nie orzekła.

Chrzcielnica ś. Jana Laterańskiego, lub kościół ś. Jana In Fonte, wybudowany przez Konstantyna W. po przyjęciu chrztu, leży tuż przy bazylice Laterańskiej. Jest to budowa ośmiokątna. Wewnątrz na ośmiu porfirowych kolumnach, spoczywa starożytny architraw, a na nim znowu spoczywa osiem kolumn z białego marmuru, na których leżą gzymsy, a na tych stoi osiem slupów rzeźbionych podtrzymujących sklepienie. Malowidła i mozaiki odnoszą się do Konstantyna W. Osiem obrazów z życia ś. Jana Chrzciciela wymalował Sacchi. Posadzka jest marmurowa. Po trzech stopniach schodzi się do chrzcielnicy, która ma kształt urny z zielonego bazaltu, a pokrywa jej ozdobiona płaskorzeźbami metalowymi złoceniami.