bazylika-jana-lateranskiegoW VIII wieku ś. Leon III papież ofiarował mnóstwo drogich relikwij do tego oratorium. Relikwie te były zamknięte w cyprysowej skrzyni, na której było napisane: „Sancta Sanctorum,“ stąd poszła nazwa oratorium. Na ścianie jest napis: „Aon est In toto sanctior orbe locus”.

Wyszedłszy z tego przybytku i zwróciwszy się na drogę ku bazylice Jerozolimskiej, po lewej ręce widzimy rodzaj tronu kamiennego zwanego: „Triclinium Santi Leonis”. Tym wyrazem triclinium nazywano sale do jedzenia i sale w których osoby wysokiej, godności w pewne uroczystości dawały uczty. Była to dawniej sala recepcyjna, w której papieże dawali uczty dla dygnitarzy, i w niej w pewnych razach zgromadzało się Święte Kollegium. Z tej sali została tylko ta część, którą Klemens XII umieścił przy kościele na Lateranie, a Benedykt XIV tutaj przeniósł. Mozaika przedstawia pamiątkę utworzenia tak zwanego świętego – imperium – rzymskiego i zarazem jest to pomnik wdzięczności Leona III dla Karola Wielkiego.