bazylika-jana-lateranskiegoPo drugiej stronie drogi jest klasztor passyonistów, przy którym znajduje się Scala Santa to jest Święte schody. Są to schody z pałacu Piłata z Jerozolimy, po których Zbawiciel w czasie swej bolesnej męki cztery razy przeszedł. Ostatni raz idąc okryty szkarłatem i w cierniowej koronie zbroczył swą najśw. krwią schody, czego ślady dzisiaj jeszcze można widzieć przez szklane otwory, umieszczone w deskach, którymi schody przez uszanowanie okryto.

Schody te przywiozła z Jerozolimy cesarzowa Helena dla umieszczenia ich w pałacu Laterańskim. Syxtus V Papież w XVI wieku polecił Dominikowi Fontana urządzenie ich tak, jak są obecnie umieszczone. Przeniesiono je w ciągu jednej nocy przy pomocy duchowieństwa z Laferanu. Ustawiano je w ten sposób, iż zaczynano od góry na dół, tak, iż robotnicy nie stawiali na nich swoich nóg.

Stopni jest 28, a wszystkie z białego żyłkowanego marmuru (marmor tyricum) którego niema we Włoszech, lecz w Syrii. Innocenty XIII, papież w roku 1723 kazał te schody pokryć deskami orzechowymi, aby się nie wycierały i aby ich pielgrzymi nie odrapywali.