bazylika-sw-piotraW nowych grobach spotyka się zaraz grobową kaplice ś. Piotra, o której wyżej wspomnieliśmy, dalej kaplicę zwaną Salvatorino, kaplicę ś. Maria in Portico, gdzie są urny starożytne i postać ś. Piotra siedzącego, kaplice delle Partorienti, figurę Zbawiciela w płaskorzeźbie, pół figury Bonifacego VIII i mozaikę kopią obrazu Giotfego, przedstawiającą Anioła. Dalej napisy z IV wieku i na koniec ołtarz ś. Andrzeja. Stąd bezpośrednio wchodzi się do starych grobów, gdzie się znajdują dwa ołtarze Zbawiciela i trumny:

1. Kardynała Jorcka, 2. Karola II, 3. Jakuba III, (trzech ostatnich Sztuartów). Dalej znajdują się trumny: 4. Kardynała Braschi, 5. Grzegorza V, 6. Cesarza Ottona II, 7. Piusa VI, 8. Chrystyny Szwedzkiej, 9. urna z granitu czerwonego Adriana IV, 10. Piusa II, 11. Piusa III, 12. Bonifacego VIII, 13. Rajmonda Zacosta, 14. Alfonsa Wignacourt (dwaj ostatni Wielcy Mistrze Zakonu Maltańskiego), 15. Mikołaja V, 16. Pawła II, 17. Juliusza III, 18. Mikołaja III, 19. Urbana VI, 20. Innocentego VII, 21. Marcelego II i 22. Innocentego IX.