bazylika-sw-piotraNad nią w medalionie mozaika przedstawiająca ś. Łukasza. Druga figura jest św. Heleny trzymającej w rękach krzyż i gwoździe przez Bolgio. Nad nią mozaikowy obraz ś. Jana Ewangelisty. Trzecia figura św. Weroniki trzymającej w ręku chustę, którą otarła najświętsze Oblicze Zbawiciela; statuę rzeźbił Mocchi. Nad nią mozaikowy obraz ś. Mateusza. Czwarta figura ś. Andrzeja Ap. dzieło Fr. Dn Quesnoy inaczej Fiamingo; nad nią obraz w mozaice ś. Marka. Powyżej tych czterech figarów są cztery balkony. Za balkonem nad figurą ś. Weroniki są złożone: chusta św. Weroniki (Volto Santo), drzewo Krzyża św. i żelazo z lancy ś. Longina. Relikwie te pokazują ludowi z balkonu w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. Za balkonem nad figurą ś. Heleny, przechowują głowę św. Jędrzeja Ap. Nad czterema Ewangelistami, którzy mają wysokości 7 metrów jest napis na około kopuły: „Tu es Petrus et super hanc Petram aedijicabo ecclesiam meam, et tibi dabo clates regni coelorum”. Ponad tym napisem jest balustrada żelazna, za którą stojąc i patrząc na kościół, dopiero można rozpoznać ogrom rozmiarów świątyni.